המשמעות של מהירות האור

מה מהירות האור:

מהירות האור נחשבת לקבועה בטבע בהגדרה ומהירות של 299,792,458 מטרים לשנייה מחושבת בחלל ריק מסומן על ידי האות ג.

האות ג כי מהירות האור מקורו בלטינית סלריטס כלומר מהירות או מהירות.

חשיבות מהירות האור היא בכך שהוא משמש כמהירות מגבילה של היקום וכי הוא מתאר את רכושם של גלים אלקטרומגנטיים על פי תורת היחסות של אלברט איינשטיין שפורסמה בשנת 1916.

הביטוי E = mc² מתורת היחסות של איינשטיין מבטא את השקילות בין מסה לאנרגיה שיש לה ג (מהירות האור) כקבוע הפרופורציות המקשר בין חומר (מ) לאנרגיה (E), ולכן שום מידע לא יכול להגיע לאובייקט מהר יותר ממהירות האור.

none:  טכנולוגיה-E-Innovation אמירות ושלי מַדָע