משקע משמעות

מהו משקעים:

כמשקעים, החומר המוצק הנמצא בנוזל ידוע וכי כאשר הוא נמצא במנוחה, מתיישב על הקרקעית. המילה, ככזו, באה מלטינית משקעים.

משקעים יכולים גם להתייחס, בגיאולוגיה, לכל החומר הנוצר על ידי חלקיקים או גרגירים לא מאוחדים הנמצא על פני כדור הארץ וזה תוצאה של מערכת תהליכים טבעיים.

באופן דומה, משקעים יכולים להתייחס לסימן או לעקוב שאירוע משאיר לאדם, במיוחד רגשית. למשל: "שקיעה של כאב הפרידה ממרתה הייתה חוסר נכונותו של לואיס לפגוש אנשים חדשים".

משקעים, לעומת זאת, יכולים להתייחס למכלול התחושות או הלמידות המופקדות בדמותו של אדם לאורך זמן. למשל: "שנותיו בפריז כגולה הותירו לו מבצר עצום מול מצוקות".

ראה גם הפקדה.

משקעים בגיאולוגיה

בגיאולוגיה, משקעים מתייחסים לכל חומר מוצק ממוצא טבעי שנמצא על פני כדור הארץ בצורה של חלקיקים או גרגירים לא מאוחדים. הוא נוצר לאחר שורה של תופעות ותהליכים אטמוספריים, כגון רוח, שינויי טמפרטורה, גשמים, זרימת מים או קרח, כמו גם על ידי סוכנים כימיים או אורגניזמים חיים.

משקעים יכולים להישאר יציבים, מאוחדים בסלעים, לפרקי זמן ארוכים, שיכולים להימשך עד מיליוני שנים. אך ניתן להניע אותם גם על ידי כוחות טבעיים כגון רוח (שחיקת רוח) או זרימת מים (שחיקת נהרות).

התהליך הקשור למשקעים הוא תהליך של שקיעה, שהוא תהליך שבו משקע שנמצא בתנועה הופקד.

none:  כללי טכנולוגיה-E-Innovation ביטויים באנגלית