המשמעות של מריטוקרטיה

מהי מריטוקרטיה:

מריטוקרטיה היא מערכת המבוססת על הכשרון. כלומר, עמדות היררכיות נכבשות על סמך הכשרון, מתוקף כישרון, השכלה, כשירות או כשירות ספציפית לתפקיד מסוים.

החברה המריטוקרטית נוטה לשבץ את מושג הכישרון במאמץ. ככזה, זהו מושג הקשור לשכיחות הפרופורציונית בין היכולת האינטלקטואלית שיש לאדם עם מערך הפעילויות הקשורות לתפקיד.

המונח נמצא בשימוש נרחב במיוחד בתחום המינהל, במיוחד בממשל הציבורי, ואף מקורו בתחרויות ציבוריות, במטרה להילחם ברצף של תפקידים ובנפוטיזם, כשירות רווחת מבלי להיות קשור לתקעים או טובות הנאה, יחסי דם, בין סיבות אחרות.

ראה גם נפוטיזם

ביחס לאמור לעיל, מריטוקרטיה משמשת גם בארגונים פרטיים, מה שהוביל אותם לאמץ קריטריוני הערכה עבור עובדיהם, וכך יוכלו לבצע את הפונקציות בהתאם ליכולותיהם וכישוריהם.

המריטוקרטיה מאפשרת יצירת חברה צודקת, שכן כל דבר שהושג על ידי יחידים נובע ממאמציהם וכשרונם לאורך חייהם, ולא מסיבות אחרות כגון שם משפחתם, עושרם, סקס, דת, פוליטיקה, בין היתר.

בהתייחס לנקודה זו, ישנן דעות של סוציולוגים וחוקרים המעידים כי מריטוקרטיה היא אידיאולוגיה המשמשת להצדיק את מי שתופס עמדות פריבילגיה, ולשאת באחריות על מי שלא עשה את המאמץ הדרוש כדי להחזיק בידע לנצח.

הם קיימים בהתאם לאזור בו היא מפתחת סוגים שונים של מריטוקרטיות. למשל, המריטוקרטיה החינוכית היא כזו שמעריכה את המאמצים והמסלול של מורה; מריטוקרטיה של העבודה היא עבודה שמעריכה עובדים שהצליחו בעקביות לעמוד ביעדים שנקבעו; מריטוקרטיה בחברה יכולה להיחשב כעבודה אך מייחסת את מסלול העובד בתפקיד שהוא ממלא.

למרות האמור לעיל, ניתן להסיק כי המריטוקרטיה אינה כפי שהיא מוצגת. לדוגמה, בכדי לקבל הרשמה לאוניברסיטאות הטובות ביותר במדינה, יש צורך ביכולת אינטלקטואלית רבה, שאנשים עם כושר קנייה רב מוכנים עם מורים פרטיים מצוינים, שלפעמים כבר יודעים כיצד יהיו ההערכות, מה שמעיד על הבדל עם מי שאין לו כוח כלכלי להתכונן בצורה כזו. בהתחשב בכך, כל אלה שללא כוח כלכלי, ומבחינת היתרונות שלהם משיגים את המטרה.

מאידך גיסא, המריטוקרטיה שימשה במובן פיגרוטיבי כדי להצביע על כך שהתפקידים העיקריים תופסים אנשים השייכים למעמד דומיננטי או מיוחס. עם זאת, מנהג אנטי -מדיטוקרטי מוביל את המערכת, במיוחד מוסדות ציבוריים ופרטיים, להפחית את תוצאותיה ויעילותה.

באנגלית, מריטוקרטיה היא מריטוקרטיה.

none:  אמירות ושלי ביטויים באנגלית מַדָע