המשמעות של עדיף להיות ראש עכבר מאשר זנב של אריה

מה עדיף להיות ראש עכבר מזנבו של אריה:

הביטוי "עדיף להיות ראש עכבר מאשר זנב אריה" הוא משפט ספרדי המתייחס לסמכות או לחשיבות שיש לאדם בקבוצה קטנה, בין אם זה עבודה או אחרת.

הוא משמש בדרך פופולרית לציון שעדיף להיות הראשון בתאגיד קטן מהאחרון בתאגיד גדול יותר, בעל יוקרה רבה ומובילים בשוק הפעילות המסורה. הסיבה לכך היא כי עבור האדם לעתים קרובות יותר משביע רצון ונעים להיות בעבודה שבה הדעות והמעשים שלך מוערכים, מנותחים ואף מבוצעים לפיתוח פרויקט או תוכנית בתוך החברה או הקבוצה הקטנה.

ביחס לאמור לעיתים, הפרט אינו מוערך כיוון שלפניו ישנם אנשים רבים אחרים בעלי דרגת עליונות שנותנים את דעתם, הפיקוד וההוצאה לפועל בתוך הקבוצה הגדולה. ובאותו רגע, על הנבדק לנתח ולשאול את עצמו אם הוא מעדיף להיות ראש עכבר, או להיפך, זנבו של אריה, שהוא מה שהוא רוצה עבור חיי היומיום שלו ועתידו, להיות מכיר ומעריך את כל רעיונותיו, או להפך, מבצע רק את מה שמעידים עליו הממונים בלי הזכות להשיב, מבלי שיוכל להוכיח שיש תכנית טובה יותר שהוצגה על ידו, ומונעת ממנו לתת טוב יותר מעצמו בתוך הקבוצה. .

זוהי אמירה המיושמת על מצבים בהם אדם מהרהר האם בכוונתו להיות מכוון ואולץ לבצע פונקציות שהטילו אנשים הנמצאים מעליו; או משתייכים לקבוצה שבה הם יכולים לתת את דעתם, לבקר, להטיל ספק או להתעלם מהחלטות הממונים עליהם, אך תמיד ליישם אמצעים אחרים המבטיחים את הצלחת הקבוצה.

גרסאות אחרות של אמירה זו הן: "לפני ראש עכבר מזנב אריה", "לפני ראש חתול מזנבו של אריה חום", "לפני ראש חתול מזנבו של אריה אריה "," ראש שועלים טוב יותר זנב האריות ".

באנגלית ניתן לתרגם את המשפט הנלמד כ"עדיף להיות דג גדול בבריכה קטנה מאשר דג קטן בבריכה גדולה ", מה שפירושו פשוטו כמשמעו" עדיף להיות דג גדול בבריכה קטנה מאשר דג קטן בבריכה גדולה ".

מקור הפתגם "עדיף להיות ראש עכבר מאשר זנב של אריה"

מקורו מוטל בספק, כיוון שכמו כל האמרות הוא מעביר בעל פה ופופולרי. במקרה זה, סבורים כי האמרה "עדיף להיות ראש עכבר מזנבו של אריה" מתייחסת לשימוש ביוליוס קיסר לפני שהיה קיסר.

יוליוס קיסר, לפני שהיה קיסר, חצה את האלפים עם חייליו לכיוון ספרד. הוא נתקל בכמה בני גבהים שהתווכחו על מי שיש לו סמכות על כפר מסוים. עוזריו של הגנרל צחקו כשחשבו שהכפר חסר חשיבות, שעליו השיב המלך העתידי של רומא: “אל תלעגו; גם אני מעדיף להיות ראש בכפר הזה מאשר לזרוע ברומא ". מה שאפשר לתרגם ולהסיק שמשם האמרה "עדיף להיות ראש עכבר מאשר זנב של אריה".

none:  כללי אמירות ושלי ביטויים פופולריים