המשמעות של שוויון חברתי

מהו שוויון חברתי:

שוויון חברתי הוא מושג של צדק חברתי לפיו לכל חברי החברה יש את הזכות ליהנות מאותן הזדמנויות.

על פי הצדק החברתי, לכל האנשים, בנוסף לאותן זכויות פוליטיות ואזרחיות, צריכות להיות אותן אפשרויות גישה לרווחה חברתית, ובמובן זה, אותה זכות ואותן הזדמנויות לחינוך ובריאות ולעבודה.

החיפוש אחר שוויון חברתי הוא תוצאה של מצבים של אפליה והפרדה חברתית, המונעים שוויון זכויות והזדמנויות לכל בני האדם להתפתח באופן אינדיבידואלי, על פי שאיפותיהם ואפשרויותיהם.

ראה גם מהי הפרדה?

גורמים המתערבים בעוולות חברתיות מסוג זה הינם בין היתר כלכליים (הבחנה מפלה בין עשירים לעניים), גזעיים (אפליית מיעוטים אתניים) או מגדר (אפליה על רקע מין).

לאורך ההיסטוריה של האנושות, מצבים רבים ומגוונים של אי -שוויון התרחשו בין אנשים או קבוצות בחברות (גזענות, עבדות, סקסיזם, שנאת זרים וכו '), שבעקבותיהם התרחשו עימותים וקונפליקטים. שניסו לסיים או לנטרל מצב מסוג זה.

ראו גם אי שוויון חברתי.

תיאורטית, על פי השוויון החברתי, יש להתייחס לכל בני האדם באופן זהה. במובן זה, ההצהרה האוניברסלית לזכויות אדם של האו"ם (האו"ם) טוענת כי "כל בני האדם נולדים חופשיים ושווים בכבודם ובזכויותיהם".

כך, למשל, בבחירות, חשיבות ההצבעה של אזרח חייבת להיות זהה לאלו של אזרחים אחרים, ללא קשר לרמתם הכלכלית, התרבותית, המגדרית או הגזעית.

שוויון חברתי הוא מושג שנלקח כדגל בתחום הפוליטיקה על ידי כמה מפלגות, תנועות או אידיאולוגיות המבקשות לקדם מודלים ארגוניים שונים בהם אפשר לשוויון חברתי.

none:  מַדָע אמירות ושלי דת-ורוחניות