משמעות סולם ריכטר

מהו סולם ריכטר:

סולם ריכטר הוא סולם סיסמולוגי שמכמת את האנרגיה המשתחררת ברעידת אדמה.

סולם ריכטר הוגדר בשנת 1935 על ידי צ'ארלס פרנסיס ריכטר (1900-1985) ומשמש לקביעת עוצמת רעידות האדמה ולאבחן את השפעותיהן על האוכלוסייה על מנת להפעיל מנגנוני חילוץ וסיוע חירום.

ראה גם רעידת אדמה.

סולם ריכטר אינטרפולט את ערכי משרעת הגלים הסיסמיים של הערים והיישובים שנפגעו כדי לאתר את המוקד. סולם ריכטר משתמש במספרים ערבים כדי לכמת את גודל רעידות האדמה.

none:  דת-ורוחניות ביטויים פופולריים אמירות ושלי