פירוש האמנציפציה

מהי אמנציפציה:

כאמנציפציה זה נקרא שחרור כל סוג של כפיפות או קשר תלות של דבר אחד נגד דבר אחר. המילה, ככזו, באה מלטינית שִׁחרוּר, emancipatiōnis.

במובן זה, אמנציפציה פירושה מעבר ממצב של תלות לאחר של אוטונומיה שבו כל קשרי הכניעה מניבים או נשברים, ומשחררים את הפרט. לפיכך, האמנציפציה יכולה להיות קשורה להחלמת החופש, הכוח או הריבונות לקבל החלטות, לפעול ולקבוע את גורל עצמך.

מכאן, שחרור יכול להתייחס למצבים רבים בהם אדם משתחרר מהקשרים הקושרים אותו מבחינת עבדות (עבדים), אפוטרופסות או סמכות הורית (קטינים), תלות או כפיפות פוליטית (מדינות ומדינות) לאחר.

כמו כן, קרל מרקס האמין שניתן להשיג אמנציפציה חברתית כאשר נשחרר את עצמנו מיחסי השליטה שהמערכת הקפיטליסטית אילצה.

אמנציפציה של נשים

שחרור הנשים, המכונה גם שחרור או שחרור נשים, הוא מושג המתייחס לתהליך ההיסטורי שבאמצעותו תבעו נשים במדינות מערביות מסוימות את תפקידן החברתי והשיגו הישגים מסוימים, כגון שוויון משפטי ופוליטי., מקצועי, משפחתי. ואישי ביחס לתפקיד המיוחס באופן מסורתי לגברים.

אמנציפציה במשפטים

האמנציפציה נקראת, בתחום המשפטי, השגה על ידי קטין מזכויות הרוב. במובן זה, האמנציפציה מניחה סיום של סמכות הורים או אפוטרופסות על קטין, על מנת שהקטין יוכל לשלוט בעצמו. ככזה, השחרור מתקבל כתוצאה מהגעה לגיל הרוב, על ידי ויתור של האב או האם, על ידי ויתור שיפוטי או על ידי נישואין.

אמנציפציה פוליטית

בתור אמנציפציה פוליטית, ידוע התהליך שבו מדינה או אומה מנתקים את קשריה של תלות פוליטית ומנהלית מול מדינה אחרת, שלפני סמכותה היא כפופה, על מנת להשיג אוטונומיה לשלוט ולנהל את עצמה. במובן זה, תהליכי האמנציפציה נחוו על ידי המושבות האמריקאיות לפני המעצמות האירופיות, בין המאות ה -18 וה -19.

none:  ביטויים באנגלית דת-ורוחניות כללי