המשמעות של גילוי נאות

מהי בדיקת נאותות:

גילוי נאות זהו ביטוי מאנגלית שניתן לתרגם לספרדית כ'בחירת נאותות ',' בדיקת נאותות 'או' ביקורת רכישה '. הוא מתייחס למחקר שנערך על אדם או חברה לפני חתימת חוזה או השקעה.

א בדיקת נאותות יהיה זה, אם כן, כל אותו תהליך חקירה או ביקורת המתבצע סביב החברה או האדם שאיתו קונה או משקיע פוטנציאלי יבצע עסק. לכן הוא כולל סקירה וניתוח יסודי של כל הרשומות הפיננסיות שלך.

מה משקיע מחפש בעת הגשת ישות לבדיקות נאותות? העריכו בעיקר את העלויות, הסיכונים והיתרונות של הרכישה.

אז המטרה של בדיקת נאותות עליה לאשר האם, מבחינה כלכלית, החברה או האדם עימו תיסגר העסקה המסחרית נמצאים במצב התואם את האמור בהסכם.

במובן זה, במהלך בדיקת נאותות כל אותם גורמים שעשויים להשפיע על הישות נלקחים בחשבון, ולכן נותחים את כל הדיווחים, המחקרים, המסמכים וחקירות עצמאיות הקשורות לקביעת מצבה של החברה וערכה.

למידע המתקבל במהלך הבדיקות המתאימות יש חשיבות עצומה שכן יש לו השפעה רבה על ההשקעה או הרכישה מתאימות לקונה או למשקיע.

בהתאם לחקיקה של כל מדינה, בדיקת נאותות הוא עשוי להתייחס לחובה משפטית או לחקירה עצמאית.

none:  אמירות ושלי ביטויים באנגלית טכנולוגיה-E-Innovation