משמעות הגילוי

מהי חשיפה:

הגילוי מובן כמעשה של הפיכת מידע ציבורי הזמין לכל האנשים.

המילה גילוי נובעת מלטינית אני אגלה, המתייחס ל"חשוף ". כמילה נרדפת לחשיפה, ניתן להשתמש במילים דיפוזיה, פרסום או מידע.

חשיפה מתייחסת לפעולה של חשיפה והפצת תכנים שעשויים להיות מעניינים ציבוריים, בין אם בנושא כללי או ספציפי. נכון לעכשיו ישנם מספר רב של כלי תקשורת וערוצים שדרכם ניתן להפיץ כל תוכן.

לכן ניתן להציג את הגילוי בפורמטים שונים, בין אם זה כתוב, וידאו או שמע. הדבר החשוב בהפצה הוא דווקא קידום מידע וידע על ידי הפיכתו לזמין לכולם.

לדוגמא: "אני עומד לסיים את המאמר שלי על אימוץ בעלי חיים, מחר אפרסם את הגילוי באמצעות הבלוג שלי"; "הפרופסור בירך את תלמידו על חשיפת עבודת הגמר שלו."

חשיפה מושגת רק כאשר בעל המידע הופך אותו לזמין לאחרים. אמצעי התקשורת מהווים דוגמא מצוינת למה שהוא הפצת מידע.

יש לציין כי המידע שיש לחשוף חייב להיות בעל שפה בהתאם לקהל המיועד, להתבסס על מקורות אמינים, להעלות מושגים ידועים, תוצאות, אירועים, דעות, ניתוחים, תוכן חדש, בין היתר.

לדוגמה, להפיץ באמצעות סרט תיעודי את המחקר החדש ותוצאותיו על התחממות כדור הארץ והשפעתו על שינויי האקלים. תוכן זה מיועד לציבור הרחב, ולכן הוא משתמש בשפה פשוטה, גם כאשר מוזכרים מונחים מדעיים.

כיום ישנם אמצעים וערוצי הפצה שונים. למעשה, קיים מספר לא מבוטל של מידע שנחשף באמצעות התקשורת והאינטרנט שאליו יכול הציבור לגשת לברר בין היתר נושאים או אירועים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים, ספורטיביים.

עם זאת, מכיוון שישנה הפצה מאסיבית של תוכן, חשוב שהציבור יידע להבחין בין מידע אמיתי ומדויק לעומת מידע מבוסס או לא נכון.

ראה גם מאמר גילוי.

הפצה מדעית

הפצה מדעית היא דרך שבה נודע תוכן בעל ערך מדעי רב וזה בעל עניין כללי. מידע זה יכול לכסות בין היתר נושאים טכנולוגיים, רפואיים, תעשייתיים.

הפצה מדעית מורכבת מפרסום התיאוריות המדעיות השונות, התקדמות חדשה, פיתוחים וגילויים, הן עבור ציבור מתמחה והן של כלל הציבור.

גילוי זה עושה שימוש גם בערוצי המידע והכלים השונים הקיימים. עם זאת, חשיבותו טמונה באמינות המידע ובהדגמתו במקרים רבים.

none:  כללי ביטויים פופולריים אמירות ושלי