פירוש החוק הנוכחי

מהו החוק הנוכחי:

החוק הנוכחי נקרא הזכות שקבעה הסמכות המחוקקת, החלה על שטח וזמן נתון, שעמידתם היא חובה.

לא ניתן להחליף או לבטל את הזכות הנוכחית בזמן שהיא בתוקף. אך היא מתנגדת לזכות שבשלב כלשהו הייתה בתוקף ושמאוחר יותר פגה או בוטל.

החוק הנוכחי והחוק החיובי

החוק החיובי מובן כמכלול החוקים אשר פותחו במהלך השנים ברגעים הפוליטיים, הכלכליים או החברתיים השונים של מדינה ושאינם בעלי תקופת תוקף. תפקידו של החוק החיובי הוא לייצר רווחה משותפת.

כלומר, החוק החיובי תקף הן בהווה והן בעתיד, בדיוק כפי שהיה בעבר. מכאן שהיא שונה מהחוק הקיים, שיש לו תקופת עמידות ויישום מסוימים.

מאפייני החוק הנוכחי

חשוב לדעת כיצד להבדיל בין החוק הנוכחי לסוגי משפט אחרים, במיוחד משפט חיובי, איתם נהוג לבלבל. לכן יש להדגיש את המאפיינים העיקריים שלה.

  • החוק הקיים מתאפיין בעיקר בגורם הזמן, כלומר בתוקפו המגביל אותו בביצוע ובפעולה.
  • לא כל החוק הנוכחי יכול להיחשב כחיובי, כשם שלא כל חוק חיובי תקף.
  • תוקפו של החוק הקיים יהיה תלוי במכלול הדרישות שיש לעמוד בהן, אשר נקבעות בתקנות השולטות בו.
  • החוק הנוכחי מוכר על ידי המדינה מכיוון שהוא נוצר ונוסד באמצעות הגופים השונים המרכיבים אותו.
  • החוק הקיים מאפשר את הסדר המשפטי באמצעות חוקים מקובלים, כלומר חוקים או תקנות מסורתיים, המוטלים על פי הסדר המשפטי של אומה.

דוגמאות למשפט הנוכחי

חלק מהדוגמאות לחוק הנוכחי שניתן למנות הן התקנות המכילות בין היתר את חוק העונשין, הקוד האזרחי, העבודה, הכרייה והחקלאות.

תקנות אלה הן חלק מהחוק הקיים מכיוון שיש להתאים את מבנהן, הרכבם וסביבתו להתקדמות ולשינויים חברתיים, פוליטיים, כלכליים ותרבותיים המלווים את תנאי החקיקה של אומה לאורך שנים.

none:  כללי ביטויים פופולריים ביטויים באנגלית