פירוש המשפט המסחרי

מהו משפט מסחרי:

משפט מסחרי הוא ענף של המשפט הפרטי המסדיר את פעולות המסחר הקבועות במערכת המשפט ואת הפרטים שמקצועם הרגיל הוא של סוחר. בהגדרה האמורה נבחנים 2 הקריטריונים של המשפט המסחרי; הקריטריון האובייקטיבי הוא זה שמתייחס לפעולות המסחר עצמה והקריטריון הסובייקטיבי הוא זה שמצביע על הפרט כסוחר.

חוק מסחרי הועלה כדי לפתור קונפליקטים ופעילות בין אנשי עסקים שלגביהם הוא נקרא משפט מקצועי, כמו כן, זהו חוק מנהג שכן הוא מבוסס על מנהג ושימושיהם של סוחרים ומתקדמים המתפתח יחד עם אמצעים חברתיים וכלכליים של מדינה.

משפט מסחרי הוא זכות אינדיבידואליסטית שכן הוא ענף של המשפט הפרטי, ולכן הוא אינו משתתף ביחסים המשפטיים בהם מתערבות סמכויות הציבור. משפט מסחרי הוא מיוחד מכיוון שהוא שונה מהמשפט האזרחי, באותו אופן הוא חלק מהמשפט הפרטי, שכן הראשון מסדיר את דרישות וצרכי ​​המסחר והשני מסדיר יחסי משפחה ורעיון.

נכון לעכשיו, היחסים הכלכליים הופכים בינלאומיים יותר ויותר ולכן יש גופים האחראים להסדיר יחסים מסוג זה כגון UNCITRAL של האו"ם.

המשפט המסחרי מסדיר פעולות מסחריות הגורמות להשפעות משפטיות בתחום המסחרי, נושאי מערכת היחסים בין משפט מסחרי כגון הסוחר, איש העסקים, חברות סחר; החוזים המסחריים שנחתמו על ידי הנבדקים שזוהו קודם לכן מחויבים לעמוד בהוראות החוזה. באופן דומה, משפט מסחרי, מסדיר חברות מסחריות שנוצרו למטרה כלכלית ותהליכים משפטיים או מנהליים על מנת לאכוף את החובות המנויות בחוזה ולהגן על זכויותיהם של סוחרים, יזמים, חברות מסחריות.

מקור המשפט המסחרי

בימי קדם, הגוף הראשון שמדבר אלינו על משפט מסחרי הוא חוקי הים של רודיוס, חוקים בעלי השפעה רבה על עמים ימיים ועל החוק הרומי. במשפט הרומי, ישנם כללים החלים על מסחר אך במסגרת המשפט האזרחי כתקנה בדבר מטלטלין. בימי הביניים קמו מסעי הצלב ומאותו רגע החל להיוולד כוחם הכלכלי של הסוחרים הימיים הגדולים באירופה, שאחראים על אספקת מינים שונים שלא היו זמינים ביבשת אירופה בשלב זה, חוק מרכנתיל היה נולד עם כדי להגן ולווסת את פעילותם של סוחרים. בעידן המודרני נולדו הערים שהפכו למרכז הכלכלי והפוליטי, בעצם האנשים שעסקו במסחר היו בעלי המלאכה שמכרו את סחורתם בירידים.

משפט מסחרי הוא חוק מנהג, כלומר הוא נולד על ידי שימוש ומנהג של סוחרים ובעצם היו שני חוקים: משפט מסחרי ויבשתי. האחראי על פתרון הסכסוכים היו שופטים אשר בתורם נבחרו על ידי הסוחרים.

מקורות המשפט המסחרי

  • חוק: זוהי הנורמה של דרגה משפטית שנוצרה על ידי הרשות המוסמכת עם הפורמליות המתאימות.

במקסיקו, ב -1 בספטמבר 1890, נכנס לתוקפו הקוד המסחרי שפורסם ב- 15 בספטמבר 1889, הדומה לקוד המסחרי הספרדי שפורסם בשנת 1885.

  • שימושים ומנהגים: זוהי ההתנהגות החוזרת על עצמה מצד החברה ובהתחשב בכך שהיא עשויה להיות כפופה לסנקציה משפטית או שיפוטית.
  • שיפוט: זוהי פרשנות החוק שעושה בית המשפט העליון של מדינה.
  • דוקטרינה: זהו הניתוח שהכינו חוקרי משפט בשם משפטנים.
  • הסכמים בינלאומיים: הם הסכמים שנכרתו בין מדינות או בין המדינה לבין ארגון בינלאומי.

במקסיקו, המשפט האזרחי הוא מקור למשפט מסחרי למילוי הפערים הקיימים בקוד המסחרי ובחוקים מסחריים אחרים.

none:  טכנולוגיה-E-Innovation דת-ורוחניות כללי