המשמעות של המגוון הביולוגי

מהו המגוון הביולוגי:

המגוון הביולוגי או המגוון הביולוגי הם מגוון צורות החיים על פני כדור הארץ, כולל מערכות אקולוגיות יבשתיות וימיות והקומפלקסים האקולוגיים שהם חלק מהן, מעבר לשונות בתוך כל מין, בין מינים למערכות אקולוגיות.

ראה גם:

  • מִין
  • מערכת אקולוגית

המגוון הביולוגי משתנה בין אזורים אקולוגיים שונים, והוא גבוה בהרבה באזורים טרופיים מאשר באקלים ממוזג.

המגוון הביולוגי אחראי להבטיח את איזון המערכות האקולוגיות ברחבי העולם, מכיוון שהמין האנושי תלוי במגוון הביולוגי לצורך הישרדות.

למרבה האירוניה, האיום העיקרי על המגוון הביולוגי הוא פעולה אנושית באמצעות כריתת יערות, שריפות יער ושינויים באקלים ובמערכת האקולוגית.

הנזק שנגרם למגוון הביולוגי משפיע לא רק על המינים המאכלסים את המקום הזה, אלא גם פוגע מאוד ברשת היחסים בין המינים והסביבה שבה הם חיים. בשל כריתת יערות ושריפות, מינים רבים נכחדו לפני שניתן היה ללמוד אותם, או לפני שננקטה כל פעולה כדי לנסות לשמר את המין.

ראה גם:

  • הַכחָדָה
  • מינים אנדמיים

המגוון הביולוגי אינו סטטי, הוא דינאמי, הוא מערכת בהתפתחות מתמדת, הן בכל מין, והן בכל אורגניזם בודד.

none:  מַדָע אמירות ושלי דת-ורוחניות