משמעות חתיכת דעה

מהו מאמר דעה:

מאמר הדעה הוא תת -ז'אנר של עיתונות, בעל אופי ויכוחי ומשכנע, המתאפיין בהצגת העמדה, ההערכות והניתוח, שבעניין או אירוע מסוים של אינטרס ציבורי, המתבצעות על ידי אישיות בעלת יוקרה מוכרת, אמינות וסמכותיות, במטרה להשפיע ולהדריך את דעת הקהל.

תכונות מאמר חוות דעת

  • מטרתו העיקרית היא להביע עמדה ולהציע הערכות, דעות וניתוח בנושאים בעלי עניין לציבור כדי להנחות או להשפיע על ציבור הקוראים.
  • הוא תמיד חתום על ידי יוצרו.
  • מחברו, באופן כללי, הוא אדם הנהנה מיוקרה, אמינות וסמכות ביחס לנושאים או תחומי ידע מסוימים. אתה לא בהכרח צריך להיות עיתונאי.
  • היא נוטה להיות חשיפה וויכוחית ומשכנעת לגבי סוגיה או אירוע, שלגביה היא משתמשת בשפה שהיא בדרך כלל מבדרת, פשוטה, ברורה ותמציתית.
  • הוא עוסק במגוון נושאים, כל עוד הם עדכניים, רלוונטיים ורלוונטיים.
  • בדרך כלל יש להם עצמאות דעה ביחס לשורת העריכה של העיתון, אם כי באופן כללי, עיקר כותבי הטורים נוטים לחלוק אותה, ונוכחותם בצהובון מבקשת לחזק אותה.

מבנה מאמר הדעה

במאמר הדעה נוכל לזהות מבנה בסיסי המחולק לארבעה חלקים.

  • כותרת: כל הטקסט העיתונאי חייב להיות כותרת עם אמירה קצרה ותמציתית, רצוי בולטת, לגבי תוכן המאמר.
  • מבוא: מהווה את החלק הראשון של המאמר. עליך לקדם, בלי לפתח, את הרעיונות העיקריים סביב הנושא שיש להתייחס אליו. באופן אידיאלי, זה אמור לעורר את עניין הקורא.
  • גוף: זהו החלק שבו הרעיונות העיקריים סביב הנושא או הנושא המרכזי של המאמר יפותחו וינותחו. ישמשו טיעונים, הם יעמדו בניגוד לעמדות מנוגדות. זה יהיה מנומק.
  • מסקנה: המסקנה תעלה בקנה אחד עם רזולוציית המאמר. המחבר יציג את התזה או העמדה המוגנת (הדעה) ואף עשוי להוסיף המלצה או ביטוי המניע את הקורא לפעול.

מאמר דעה ועריכה

מאמר הדעה והעריכה חולקים כמה מאפיינים אופייניים. שניהם מתייחסים לנושא או לאירוע של עניין ציבורי ספציפיים, ומציעים הערכות, חוות דעת וניתוח התומכים בעמדתם הספציפית בנושא.

עם זאת, השניים נבדלים גם מבחינות שונות. ראשית, מאמר הדעה מבטא את עמדתו הסובייקטיבית של כותבו, וחתום על ידו, בעוד מערכת המערכת משקפת את עמדתו ודעתו של העיתון ביחס לעניין או לאירוע חדשותי או לעניין ציבורי, כך שלא לך חתום. הכנתו, באופן כללי, היא באחריות מנהל הצהובון או מערכת המערכת.

בנוסף לכך, מאמרי המערכת עוסקים רק בחדשות רלוונטיות, של השלכות ציבוריות חשובות, בעוד שמאמר הדעה מציע גיוון וחופש רב יותר בהקשר זה.

מצד שני, תמיד צריך לקשור את מערכת המערכת לשורת העריכה של העיתון, בעוד שמאמר הדעה נהנה מעצמאות רבה יותר בהקשר זה.

none:  דת-ורוחניות טכנולוגיה-E-Innovation ביטויים פופולריים